Рак легень – другий етап лікування: альмонертиніб з хіміотерапією чи без неї?

Рак легень – другий етап лікування: альмонертиніб з хіміотерапією чи без неї?

У дослідженні вивчалася ефективність та безпека альмонертинібу у поєднанні з хіміотерапією та монотерапія альмонертинібом як лікування другої лінії NSCLC.

Рак легень – другий етап лікування: альмонертиніб з хіміотерапією чи без неї?

У цьому дослідженні ми перевіряли ефективність та безпеку лікування альмонертинібом у поєднанні з хіміотерапією порівняно з монотерапією альмонертинібом як лікування другої лінії при поширеному недрібноклітинному раку легені (НДРЛ) з мутацією в гені рецептора епідермального фактору росту (Epidermal Growth Factor Receptor – EGFR).

До дослідження було включено клінічну інформацію про 68 пацієнтів з поширеним НДРЛ, які проходили лікування в Jiangsu Provincial People’s Hospital та Nanjing Chest Hospital у період з квітня 2020 року до грудня 2022 року. З них 30 пацієнтів отримували лікування другої лінії, що складалось з комбінації альмонертинібу та хіміотерапії на основі платини, та 38 пацієнтів отримували лікування лише альмонертинібом (контрольна група). Дослідники також порівняли довгострокові та короткострокові результати та побічні ефекти між двома групами.

Медіанна тривалість спостереження закінчилася 31 грудня 2022 року і склала 16,3 місяця.

«Лог-ранговий» тест, який порівнює досліджувані групи, показав, що медіана виживання без прогресування (mPFS) у досліджуваній групі була значно вищою, ніж у контрольній групі, на 3,1 місяця (12,7 проти 9,6 місяців; p= 0,01). Багатомірний тест пропорційних ризиків COX продемонстрував значну користь для лікування.

Дослідники дійшли висновку, що комбінація альмонертинібу та хіміотерапії краще, ніж лікування лише альмонертинібом як терапія другої лінії при поширеному НДРЛ з мутацією EGFR.

Джерело:

https://www.frontiersin.org/journals/oncology/articles/10.3389/fonc.2023.1248690/full

Отримати програму лікування

Залишіть заявку, адміністратор зв’яжеться з вами, надасть перелік документів для обстежень