Нейрохірургія

В медичному закладі Maimonides працюють спеціалісти, які пройшли відповідну підготовку, щоб надавати якісну медичну допомогу ізраїльського зразка в умовах нашої країни. Крім того, лікарі нашого центру у будь-який момент можуть звернутись по допомогу та пораду до своїх ізраїльських наставників, так як кожний клінічний випадок контролюється з їхнього боку.

В медичному закладі Maimonides працюють спеціалісти, які пройшли відповідну підготовку, щоб надавати якісну медичну допомогу ізраїльського зразка в умовах нашої країни. Крім того, лікарі нашого центру у будь-який момент можуть звернутись по допомогу та пораду до своїх ізраїльських наставників, так як кожний клінічний випадок контролюється з їхнього боку.

Маленькі українські пацієнти медичної клініки Maimonides мають можливість отримати все необхідне лікування та діагностику повністю безкоштовно або з певною доплатою, так як заклад працює під патронажем благодійного фонду “КЕРЕН ОР ДЛЯ НАШОЇ ДИТИНИ”. Активи фонду поповнюються за рахунок пожертв різноманітних компаній та простих людей.

Запишіться на заочну консультацію за номером телефону

Методи діагностики в дитячій нейрохірургії

При наявності підозри на певне неврологічне захворювання, яке потребує нейрохірургічної допомоги, дитина скеровується на детальну діагностику. При плануванні певних методів дослідження обов’язково враховується вік дитини, її основне захворювання, необхідність створення певних умов догляду (наприклад, для діток з особливостями анатомії чи загального розвитку).

Якщо діагностика потребує використання інвазивних методів, то всі такі процедури проводяться по світовим стандартам в педіатричній практиці під загальним знеболенням та седацією, щоб маленькі пацієнти не відчували ані крихти болю, страху чи іншого психологічного дискомфорту.

Для постановки точного діагнозу використовують лише сучасні та безпечні медики обстеження:

 • різноманітні лабораторні дослідження крові;
 • КТ та МРТ голови, хребта, а при необхідності – і всього тіла, 3D та 4D моделювання проблемної ділянки;
 • ПЕТ-КТ головного та спинного мозку;
 • кольорова доплерографія судин голови та шиї;
 • ангіографія артерій голови, хребта та шиї;
 • нейрофізіологічні методи діагностики;
 • проведення пункції спинно-мозкового каналу та різноманітні дослідження ліквору (спинно-мозкової рідини);
 • біопсія, цитологічне та гістологічне дослідження, імуногістохімічне та імунофлуоресцентне обстеження зразків тканини (наприклад, частини пухлини).

Якщо в процесі діагностичного пошуку виникає потреба у проведенні біопсії, то зразки тканин для дослідження надсилаються в ізраїльські, американські чи німецькі клініки-партнери Maimonides або дочірні медичні заклади для 100% верифікації патогістологічного діагнозу. Завдяки таким «молекулярним перевіркам» ми точно впевнені в адекватності остаточного діагнозу та успіху подальшої індивідуально підібраної схеми лікування.

Завдяки сучасному та інноваційному обладнанню, діагностика відбувається швидко та напрочуд точно, що дуже важливо для успішного подолання хвороби чи її наслідків.

Всі необхідні дослідження виконуються в дочірніх закладах клініки Maimonides або медичних центрах-партнерах під керівництвом ізраїльських спеціалістів, куди скеровуються зразки та матеріали кожного пацієнта, а при необхідності і сама дитина разом з батьками чи опікунами.

Методи лікування у відділенні дитячої нейрохірургії

Основним методом лікування в нейрохірургії є операція. Оперативні втручання всім пацієнтам нашої клініки проводяться лише по найновітнішим і малотравматичним методикам. Для доступу до необхідної ділянки головного чи спинного мозку використовують лише мінімальні розрізи (наприклад, ендоназальний при операціях на гіпофізі головного мозку).

В відділенні дитячої нейрохірургії спеціалісти з багаторічним досвідом виконують наступні операції:

 • вентрикуло-перитонеальне шунтування;
 • шунтування шлуночків головного мозку;
 • ендоскопічна вентрикулоцистерностомія дна третього шлуночка мозку;
 • декомпресійна ламінектомія;
 • акведуктопластика;
 • вентрикулокістоцистерностомія;
 • ендоскопічне шунтування при гідроцефалії;
 • декомпресійна трепанація черепа;
 • стереотаксична краніотомія;
 • транслабіринтна краніотомія;
 • видалення доброякісних та злоякісних пухлин головного та спинного мозку;
 • корекція вроджених дефектів розвитку лицевої та мозкової частини черепа (краніосиностоз, синдром Грега, синдром Крузона, платибазія, синдром Грубера, черепно-лицевий дизостоз Франческетті-Цвалена та ін.);
 • корекція вад розвитку кровоносних судин головного мозку (аневризма, мальформації, гемангіоми, тощо);
 • операції при захворюваннях хребта з або без компресії спинного мозку;
 • хірургічне лікування черепно-мозкових травм, інфекційних ускладнень, інсультів.

Також лікарі проводять хірургічне лікування при дитячому церебральному паралічі. Такі процедури дозволяють отримати гарні результати з боку відновлення рухових функцій у хворих діток. Прикладом таких новітніх процедур є імплантація інтратекальної баклофенової помпи, селективна дорзальна ризотомія, стереотаксична операція на базальних гангліях.

На особливу увагу заслуговують передові хірургічні методики лікування епілепсії, якими досконало володіють лікарі клінік-партнерів медичного центру Maimonides. У разі необхідності такого лікування пацієнт може скеровуватись у відповідні медичні заклади для отримання висококваліфікованої нейрохірургічної допомоги.

Також пацієнти медичного центру Maimonides мають доступ до експериментальних схем лікування з застосуванням препаратів та хірургічних методик, які проходять етап клінічних досліджень. В рамках таких програм всі необхідні обстеження та лікувальні процедури для пацієнта є безкоштовними. Це реальний шанс на здорове життя у тих діток, в яких стандартні схеми лікування виявились малоефективними.

Медичний персонал дитячої нейрохірургії має всю спеціалізовану підготовку для плідної роботи в цій сфері. З пацієнтами відділення, а також з членами їх родини регулярно спілкуються психологи та реабілітологи.

Батьки чи опікуни отримують всю необхідну інформацію по особливостям догляду після отриманого лікування, харчуванню, виконанню фізичних вправ та післяопераційному відновленню.

Після виписки з відділення зберігається можливість подальшого спостереження за пацієнтом, корекція терапії та амбулаторні консультації відповідних спеціалістів.

Лікарі відділення "Нейрохірургія"

Запишіться на безкоштовну консультацію за номером телефону

Дитяче відділення