Ортопедична онкологія

В багатопрофільному медичному центрі Maimonides функціонує одне з кращих відділень ортопедичної онкології. Наші спеціалісти мають відповідну кваліфікацію і неабиякий досвід в лікуванні онкопатології опорно-рухового апарату. Кожен наш лікар пройшов стажування під керівництвом кращих ізраїльських спеціалістів в області ортопедичної онкології. Також гарним бонусом для наших пацієнтів є можливість отримати в будь-який момент онлайн-консультацію провідного спеціаліста з Ізраїлю, так як кожен окремий клінічний випадок ретельно контролюється з їхньої сторони.

У відділенні онкологічної ортопедії працює ціла мультидисциплінарна команда, адже тільки лікарів-ортопедів мало, щоб створити комфортні умови для пацієнта та надати хворим увесь спектр необхідних лікувально-діагностичних процедур. У нас працюють високодосвідчені ортопеди-травматологи, хірурги, променеві терапевти та діагности, реабілітологи, онкологи, психологи, фізичні терапевти та інші необхідні спеціалісти, щоб забезпечити пацієнту можливість отримання безперервної медичної допомоги в одному закладі, починаючи від першого звернення та діагностики, завершуючи оперативним втручанням, відновленням після нього та подальшим амбулаторним спостереженням.

Ні для кого не секрет, що медицина в Ізраїлі щодня активно розвивається, з’являються нові та високоефективні методики лікування та діагностики. Всі пацієнти нашого медичного центру можуть приймати участь у таких експериментальних клінічних дослідженнях абсолютно безкоштовно, якщо вони підходять за певними параметрами для відбору кандидатів. Для частини з них – це реальний і єдиний шанс на продовження життя та повне одужання, особливо для тих людей, у яких всі відомі методи лікування виявились неефективними.

Лікування онкологічних захворювань – це дороговартісний процес. Розуміючи це, ми створили можливість отримання фінансової допомоги, яка повністю чи частково буде покривати витрати на лікувально-діагностичні процедури. Клініка Maimonides працює під патронажем благодійного фонду “КЕРЕН ОР ДЛЯ НАШОЇ ДИТИНИ”, який допомагає пацієнтам за рахунок донатів від різноманітних організацій та простих небайдужих людей.

Запишіться на заочну консультацію за номером телефону

Сучасна діагностика в відділенні ортопедичної онкології

Всі пацієнти з новоутвореннями кісток, хрящів та м’яких тканин потребують якісної та комплексної сучасної діагностики, адже від цього буде залежати подальше лікування та його успіх. У медичному центрі Maimonides пацієнт має доступ до всіх сучасних діагностичних процедур, яких вимагає його клінічна ситуація. Серед таких:

 • Загальноклінічні, гормональні та біохімічні аналізи крові та сечі.
 • Біопсія кісток та пухлин м’яких тканин.
 • Сучасні методики медичної візуалізації – КТ, МРТ, ПЕТ-КТ, МСКТ з контрастом та без, сцинтиграфія скелету для визначення наявності віддалених метастазів у кістках.
 • Ультразвукові методики обстеження новоутворень з та без кольорової допплерографії.
 • Цифрова рентгенографія та рентгеноскопія.

Якщо якась процедура є болючою та/або неприємною, по бажанню пацієнта вона може виконуватись під загальним або місцевим знеболенням, щоб позбавити людину будь-яких неприємних відчуттів.

Коли діагностична програма потребує біопсії, то зразки отриманих тканин обов’язково передають в німецькі, американські, ізраїльські патоморфологічні лабораторії для точної діагностики і контролю. Завдяки таким «молекулярним перевіркам» ми точно впевнені в істинності діагнозу і правильному виборі методів лікування.

Якщо у відділенні онкологічної ортопедії відсутній певний спеціаліст або діагностично-лікувальне обладнання, пацієнт скеровується в дочірні медичні заклади Maimonides або в ізраїльські клініки-партнери нашого медичного центру, де він отримає весь необхідний спектр медичних послуг.

Методи лікування у відділенні онкологічної ортопедії

Переважна більшість серед пацієнтів нашого відділення онкологічної ортопедії зберігають працездатність та уражену патологічним процесом кінцівку, а також повністю відновлюються після перенесеної хвороби. Такого успіху ми досягаємо за рахунок поєднання високої кваліфікації та підготовки наших лікарів-спеціалістів та застосування сучасного діагностичного обладнання, передових методик лікування.

Особливо високого розвитку набули хірургічні процедури. Всі операції, які виконуються у відділенні онкологічної ортопедії, відбуваються під основним принципом збереження ураженої кінцівки (органозберігаючі) та малоінвазивного втручання. А у разі необхідності виконання ампутацій, пацієнт скеровується на сучасні реконструктивні та пластичні операції після основного етапу лікування, або на виготовлення високосучасних зовнішніх та внутрішніх протезів з подальшою реабілітацією.

Серед інноваційних процедур в онкологічний ортопедії слід назвати:

 • 3D-друк кісткових протезів та їх встановлення на місце дефекту;
 • вертебропластика під контролем комп’ютерної навігації при локалізації патологічного вогнища в хребті;
 • остеопластика під контролем комп’ютерної навігації;
 • ендопротезування суглобів після радикальних онкологічних операцій;
 • кріорезекція пухлин кісток (Cryosurgery for Bone Tumors);
 • мікрохірургічна реконструкція судин, кісток та м’яких тканин;
 • різноманітні реконструктивно-пластичні операції після первинного хірургічного видалення патологічного вогнища, наприклад, пересадка шкіри на місце дефекту після широкого висічення саркоми м’яких тканин, тощо;
 • радіочастотна термоабляція при пухлинному ураженні кісток та м’яких тканин;
 • ендопротезування кісток тазу, грудини, ребер, хребців;
 • екскохлеація кіст кісток.

Особливого розвитку набув напрямок ендопротезування суглобів після радикальних хірургічних втручань. Такі реконструктивні операції дають можливість пацієнтам відновити втрачені функції та працездатність, почуватися повноцінним членом соціуму, вести подальше здорове та активне життя, не дивлячись на важке захворювання в минулому.

Відділення обладнано найсучаснішими палатами для хіміотерапії, яка застосовується в комплексному лікуванні злоякісних новоутворень опорно-рухового апарату. Лікарі використовують лише сучасні схеми хіміотерапії з використанням якісних препаратів найвідоміших виробників. Доза та режим застосування, кількість курсів підбираються для кожного пацієнта індивідуально таким чином, щоб отримати максимальний позитивний ефект від лікування і при цьому попередити розвиток побічних дій. Найчастіше для схем хіміотерапевтичного лікування використовують такі ліки: доксорубіцин, Doxil®, Gemzar®, Docefrez®, DTIC-Dome®, Halaven®, Yondelis®, Navelbine®, Taxol, Onxal та інші.

Таргетна терапія у пацієнтів відділення онкологічної ортопедії використовується в сучасних медичних центрах дуже широко. Це своєрідний модифікований варіант хіміотерапії, коли використовують сучасні молекулярно-генетичні препарати. Ці ліки «навчені» прицільно атакувати пухлинні клітини, блокувати обмінні процеси в них чи їх поділ. Завдяки такій дії пухлина припиняє ріст та руйнується самостійно. При цьому навколишні здорові клітини не ушкоджуються, бо на них таргетні препарати не діють. Прикладом таких сучасних ліків для лікування раку опорно-рухового апарату є: Т-клітинна терапія саркоми, pazopanib (Votrient®), imatinib (Gleevec®), sirolimus (Rapamune®), palbociclib (Ibrance®).

Радіотерапія в лікуванні злоякісних захворювань кісток, хрящів та м’яких тканин використовується в комплексному лікуванні. Це методика, в основі якої знаходиться руйнування злоякісних клітин під дією іонізуючого випромінення. Іноді може використовуватись у якості самостійного методу лікування, але частіше застосовують в комплексі з хірургією та хіміотерапією. Променева терапія може бути дистанційною, коли джерело випромінювання знаходиться зовні організму, або контактною, коли радіоактивний матеріал поміщають безпосередньо в тканину пухлини. Прикладом останньої є брахітерапія. Кожна з методик має свої переваги та недоліки. Вид, схему та тривалість променевої терапії підбирає спеціаліст – променевий терапевт. Існує багато сучасних методик радіотерапії, які мають мінімум побічних ефектів, наприклад, променева терапія з модельованою інтенсивністю (IMRT), магнітно-резонансна променева терапія (MBST), тощо.

Основна задача лікарів клініки Maimonides – правильно діагностувати та ефективно вилікувати пацієнта, при цьому уникнути ампутацій та інвалідизуючих процедур. Для цього ми керуємось такими принципами в своїй роботі, як мультидисциплінарний та повністю індивідуалізований підхід до кожного пацієнта, використання сучасної діагностичної апаратури, перевірених та ефективних схем лікування, всі клінічні випадки куруються ізраїльськими лікарями – спеціалістами своєї справи.

Лікарі відділення "Онкологічна Ортопедія"

Запишіться на заочну консультацію за номером телефону

Доросле відділення